جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

قصور بازرسی کار علت رواج کار کودک است

: 1393/02/09
:

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از عملکرد وزارت کار، ‌تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص کار کودکان و نوجوانان انتقاد کرد و گفت: تعدد کودکان مشغول به کار و شرایط نامناسب کار آن‌ها نشان دهنده قصور عملکرد وزارت کار در بررسی و بهبود وضعیت کودکان کار و کارگران نوجوانان است. «علی اکبر اسماعیل‌پور» با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: طبق مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار ایران موظف به تلاش برای‌شناسی و محو بد‌ترین اشکال کار کودک است. وی بابیان اینکه دولت‌ها تا به امروز به جای حل این معضل سعی در پاک کردن صورت مساله داشته‌اند، گفت: تجربه‌های نهادهای مردمی در خصوص کودکان کار نشان از وضعیت نامناسب و غیرقانونی کار این کودکان دارد. اسماعیل‌پور افزود: این در حالی است که اگر بازرسان وزارت کار طبق قانون کارگاه‌ها و واحدهای محل اشتغال کودکان را بررسی می‌کردند نباید شاهد چنین معضلاتی باشیم.

: ایران   تهران   تهران    
: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=163860