جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

نقش کمرنگ NGOها در شورای ساماندهی کودکان خیابان

: 1393/01/29
:

«فاطمه قاسم‌زاده» فعال حقوق کودک در مورد بازگشایی شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: در حال حاضر ناهماهنگی‌های بسیاری در میان دستگاه‌های رسمی متولی کودکان کار مشاهده کنیم بنابراین تشکیل این شورا اقدام مثبتی است تا تمامی نهادهای دولتی و حاکمیتی ذیل این شورا و طی برنامه‌ای مشترک، هماهنگ عمل کنند.

"خسرو صالحی" فعال حوزه کودکان کار و خیابان در گفتگو با ایلنا در مورد «شبکهٔ یاری کودکان کار و خیابان» گفت: این شبکه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ با عضویت حدود ۳۷ NGO حوزهٔ حقوق کودکان آغاز به کار کرد البته در ادامه تنها ۲۲ عضو این انجمن توانستند از نهاد‌های دولتی مانند بهزیستی، وزارت کشور و نیروی انتظامی مجوز فعالیت بگیرند.

: ایران   تهران   تهران    
: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=160543