جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

تامین منابع مالی و انسانی بزرگترین مشکل NGO‌ هاست

: 1393/02/16
:

خسرو صالحی ، فعال مدنی حوزه کودکان کار و خیابان با اشاره به اینکه مشکلات مالی و کمبود نیروی متخصص انسانی از بزرگ‌ترین مشکل NGO‌های حامی کودکان کار و خیابان است، گفت: بخشی از این کمبود بودجه بر اساس قانون باید توسط نهادهای دولتی مانند بهزیستی حل شود اما این کمک‌ها نباید تاثیری بر استقلال NGO‌ها بگذارد.

وی با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی، اعتباری و نیروی انسانی کارآمد از جمله اساسی‌ترین مشکلات NGO‌ها در طول این سال‌ها، بوده است، افزود: جذب نیروی‌انسانی داوطلب، توانا، متخصص و دلسوز که بتواند در بحث‌های آموزشی، بهداشتی و روان‌شناسی کمک‌های لازم را ارائه دهد همواره از مهم‌ترین مشکلات انجمن‌های حامی کودکان کار و خیابان بوده است.

: ایران   تهران   تهران    
: http://www.titreakhbar.com/view/27127360