تاریخچه ما

مؤسسه" تاک سرزمين من" در سال 1385 با هدف توانمندسازي انجمن‌هاي مرتبط با کودکان در معرض خطر در ايران تاسيس شد.

كودكان كار و خيابان در كشور ما از ابتدايي‌ترين نيازها ازجمله غذا، بهداشت و بخصوص آموزش و پرورش محروم هستند. بچه‌هاي خياباني تشكيل دهندة يك گروه حاشيه‌اي هستند. آن‌ها با نهادهاي اصلي دوران كودكي خود يعني خانواده، آموزش و بهداشت، روابط مناسبي ندارند و همواره سلامت روحي، جسمي، رواني و اجتماعي آنها مورد تهديد قرار مي‌گيرد. بعلاوه اين بچه‌ها همواره با تبعيض مواجه هستند و از طرف مراكز آموزشي و بهداشتي حمايت نمي‌شوند و به يك شيوه زيستي ناپايدار زندگي مي‌كنند. متأسفانه اين معضل روز به روز در اين سالها به دليل مشكلات ‌اقتصادي، تحولات سياسي، افزايش جدايي‌خانواده‌ها، بلاياي‌طبيعي، مهاجرت، فقر، تضاد‌طبقاتي و كم‌توجهي مسئولين ....رو به افزايش است.

مؤسسه تاک، مؤسسه‌ای است غیردولتی، غیرانتفاعی و غير سياسي كه با هدف توانمندسازی و ظرفیت‌سازي انجمن‌ها و سازمان‌های مرتبط با کودکان کار و خیابان با رویکرد علمی به بهبود وضعيت زندگی آنان و ارائه روش‌هاي پیشگیری از پدید آمدن کودکان کار و خیابان با تأکید بر مشارکت، همدلی و توانایی اعضاء فعاليت مي‌كند.


فلسفه ما

1. كمك به توانمندسازي انجمن‌ها و سازمانهاي مرتبط در حوزه كودكان كار و خيابان.

2. ارائه راهنمايي و كمك‌هاي فكري در زمينه ايجاد انجمن‌ها و سازمانهاي توانمند.

3. شناسايي، ارزيابي و نيازسنجي انجمن‌ها و سازمانهاي مرتبط با کودکان در معرض خطر.

4. کمک به تحقق پروژه های تحقيقی مرتبط با کودکان در معرض خطر.

5. ايجاد ارتباط بين انجمن‌ها و سازمانهایي كه در حوزه كودكان كار و خيابان فعاليت دارند.

6. ارائه خدمات مشاوره‌اي و آموزشي به سازمانها، نهادها و انجمن‌هاي مرتبط.

7. جمع‌آوري تجربه هاي ملي و بين المللي در اين حوزه و اطلاع رساني آنها به کليه مراکز ، نهادها و سازمانهاي مرتبط.

8. فرهنگ سازي و فراهم سازي بستر مناسب جهت ادامه زندگي اين کودکان در جامعه.


کسانی که تاکنون با ما همکاری کرده اند


مشاوران علمی پایگاه اطلاعات :

» دکتر فاطمه قاسم زاده ـ دکتر مروئه وامقی


اعزای مشاوره و همیاران در گردآوری منابع پایگاه اطلاعات:

» میری آزمایش، لیلا انسان زاده، نوش آفرین انصاری، نرگس پدرام، ساناز پورصبری، شهین حسینی، خجسته حسینی پور، الهام رمضانی، کیهان ضیایی مهر، فرنوش طاهرخانی، فرزانه طاهری، فاطمه عباس نژاد، هستی قائم آبادی، فاطمه مرتضایی فر، عاطفه مغزی، مونا مقدسی، فاطمه و اعظم موسوی، نیوشا میرجعفری


همکاران پژوهش :

» فریدون رضایی، نادره ترکمانی، لودویک نظریانس، فاطمه مرتضایی فر، فرزانه طاهری، المیرا پرتوی


دوستانی که در طراحی کتاب بانک اطلاعاتی همکاری داشتند:

» گردآوری و پژوهش : ﺧﺴﺮو ﺻﺎﻟﺤﻲ

» ﻣﺸﺎور ﻃﺮاﺣﻲ کتاب : فرهاد امینی

» ﻃﺮاﺣﻲ روي ﺟﻠﺪ : نادره دردشیخ ترکمانی

» ویراستار: سعیده سیدابراهیمی، اکرم قدبیگی

» کلیدواژه و نمایه ساز : فرزانه طاهری ، المیرا پرتوی

» تکمیل کننده مدارک : شریفه شریف زاده، مونا مقدسی، الهام هراتی زاده

» ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪارك : مهدیه سادات حیدری، سعیده سید ابراهیمی، محبوبه اسدی زهرایی

» خدمات کامپیوتر و تنظیم فهرست : میثم رسولی، مصطفی رشوندی

» حروفچینی و صفحه آرایی : ریحانه اشتهاردی، حمید قدبیگی


گروه فنی و همیاران در طراحی و ساخت نرم افزار و وب سایت پایگاه اطلاعات :

» محمدمهدی مقدم، میثم رسولی، فرخ آزمایش، لودویک نظریانس، فریدون رضایی، فرشاد حیدری، شادی بیان، شیوا جهان زاد