فعالیت هایی که انجام دادیم

1- برگزاري كارگاه نيازسنجي براي چند NGO فعال در زمينه كودكان كار و خيابان در تهران

2- تهيه و تنظيم برنامه استراتژيك براي انجمن هاي تازه تأسيس كه در حوزه كودكان در معرض آسيب فعاليت مي كنند.

3- ترجمه و چاپ چند كتاب كودك

4- تهيه تقويم با موضوع كودكان كار و خيابان و فروش آنها به نفع كودكان كار و خيابان

5- تهيه كيف دستي و فروش آنها به نفع كودكان كار و خيابان

6- راه اندازي سايت

7- طراحي و راه اندازي بانك اطلاعاتي كودكان كار و خيابان(اطلاعات اين بانك شامل كتاب،مقاله،بريده جرايد، پايان‌نامه، گزارش، عكس، فيلم، انجمن‌ها، پايگاه‌هاي اطلاعاتي و همايش‌هايي در زمينه كودكان كار و خيابان مي باشد.مطالب بانك از حدود 50 سال پيش به مدت 3 سال جمع آوري و طبقه بندي شده است و آماده بهره برداري مي باشد.

8- گرد آوري فهرستي از اكثر انجمن هايي كه در زمينه كودكان در معرض آسيب فعاليت مي كنند با مشخصات دقيق و اهدافشان

9- ايجاد طرحي براي حمايت از كودكان گل فروش بهشت زهرا با كمك شهرداري منطقه 19

10 – هم انديشي مؤسسه تاك در انجمن جامعه شناسي ،پيرامون معضل كودكان كار و خيابان


برنامه های آتی

1- برگزاري كارگاه هاي نيازسنجي براي NGO هاي فعال در زمينه كودكان در معرض خطر در تهران و شهرستان ها،تا اين انجمن ها بتوانند توانمند عمل كنند و خدمات بيشتري به بچه ها ارائه دهند.

2- كمك به ايجاد مراكز فني و حرفه اي براي آموزش و كار كودكان كار و خيابان

3- برگزاري كنسرت موسيقي به نفع كودكان خياباني

4- ساخت فيلم و كليپ به نفع كودكان خياباني

5- اجراي نمايش براي كودكان خياباني و به نفع آنها

6- ساخت عروسكي كه نماد كودكان كار و خيابان است و فروش آن به نفع بچه هاي كار و خيابان

7- برگزاري بازارجه هاي خيريه به نفع بچه هاي كار و خيابان

8- داشتن انجمن ها و سازمان هاي آگاه،توانا و كارآمد در جهت پيشگيري از ورود كودكان به خيابان،فراهم ساختن شرايط بهتر براي زندگي كودكان كار و خيابان و كاهش كود كان كار و خيابان

9- برگزاري كلاس هاي مختلف براي انجمن هاي حامي كودكان كار و خيابان مثل عكاسي، فيلم سازي،داستان نويسي...

10- آموزش تجربه هاي كشورهاي مختلف به صورت كارگاه در زمينه روش هاي مختلف كمك به آسيب ديده ها براي انجمن ها

11- تهيه دفترچه راهنماي فهرست انجمن هاي حامي كودكان كار و خيابان و ارائه آن به پليس براي اينكه پليس بتواند بهتر و سريع تر از اين بچه ها حمايت كند.

12- ترجمه و چاپ كتاب‌هاي كودك از نويسندگان ايراني به زبان فرانسه در كشور فرانسه

13- تهيه بليط سينما و مراكز فرهنگي و تفريحي ديگر براي كودكان كار و خيابان

14- برگزاري كارگاه هايي در جهت برنامه ريزي و مسند سازي و طبقه بندي مطالب مكتوب موجود در انجمن ها