جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی عوامل اجتماعی حمایت‌کننده از کودکان خیابانی در منطقه‌ 10 تهران

: عباس سلگی
: سیدحسن   حسینی         :  
پژوهش علوم اجتماعی       کارشناسی
: تهران دانشکده علوم اجتماعی
1381/03/01       114
               
: این پژوهشگر عوامل اجتماعی حمایت‌کننده از کودکان خیابانی منطقه 10 تهران را بررسی‌ و با تکیه بر مسائل روان‌شناختی و قوانین حمایتی از کودکان خیابانی آن‌ها را مطرح كرده ‌است.    
:    
: