جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی علل فرار نوجوانان از خانه

: محمد سعیدی
: عبدالله   شفیع آبادی         :  
علوم تربیتی       کارشناسی ارشد
: علامه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی
1372/04/01       149
               
: در این پژوهش‌كاربردی محقق سعی داشته از طریق مصاحبه و پرسشنامه، علل و انگیزه‌های فرار نوجوانان از خانه را تبیین ‌نماید. به این منظور پاسخ 60 نفر نوجوان فراری دستگیر ‌شده با پاسخ 60 نفر از نوجوانان راهنمایی و دبیرستانی به ‌عنوان گروه گواه (كنترل) مقایسه شده‌ است‌. یافته‌های تحقیق نشان میدهد كه نابسامانی خانواده، سردی روابط عاطفی والدین، متاركه و طلاق، وجود ناپدری یا نامادری، فقرفرهنگی، بیسوادی و اعتیاد از مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده تمایل به فرار در نوجوانان بوده‌ است. تقریباً 100‌درصد فراریان، وضعیت خانواده‌ خود را آشفته و نابسامان اعلام میكنند؛ در صورتیكه90 درصد گروه كنترل، وضعیت خانواده خود را رضایت‌بخش یا كاملاً رضایت‌بخش توصیف ‌كرده‌اند و تنها 10 درصد اظهار داشته‌اند كه گاهی شاهد مشاجره‌ والدین خود بوده‌اند. در این تحقیق، متغیرهایی مانند تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، تحصیلات نوجوان، نارضایتی از وضعیت تحصیلی خود، سن پدر و مادر، تعداد افراد خانواده و تعداد دفعات فرار نوجوان، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش حجم نمونه در مقایسه با سایر پژوهش‌های انجام‌شده در ایران افزایش چشمگیری داشته و برای اولین‌بار گروهی نیز به‌عنوان گروه گواه جهت مقایسه اطلاعات به‌دست ‌آمده از گروه آزمایش انتخاب شده ‌است. 15فرضیه، مورد بررسی و آزمون قرارگرفته و یافته‌های به‌ دست ‌آمده، نظر پروفسور « باتاویا » را كه گفته‌ است:« بین ولگردی و بزه‌كاری رابطه وجود دارد، تأیید میكند.» نتایج حاصل ‌شده، در بسیاری از موارد با پژوهش‌های قبلی هماهنگی دارد؛ فقط در چند مورد متفاوت است: 1- عامل ریسك در تحقیقات پروفسور «كاپادویا» و «شاو» و دیگران سهم عمده‌ای در فرار نوجوانان دارد ولی در این پژوهش كمتر مشاهده ‌شده ‌است.2- فرار نوجوانان در ایران نسبت با سایر كشورها مثل آمریكا یا فرانسه بسیار كمتر است. 3 - عدم كنترل نمایش فیلم‌های عاشقانه و ... در كشورهایی چون هند و آمریكا تأثیر عمیقی بر فرار نوجوانان از خانه داشته ‌است. به‌ عنوان مثال3/44 درصد نوجوانان در هند اظهار داشته‌اند به‌دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از فیلم‌های عاشقانه و برای دیدن جاذبه‌های شهری به‌ همراه دوست خود از خانه گریخته‌اند. این امر لزوم كنترل فیلم‌های سینمایی را بیش از پیش مورد تأكید قرار میدهد. 4- حفظ قداست و قوام خانواده در جوامع اسلامی و ایران عامل مهمی برای پیش‌گیری فرار نوجوانان از خانه به حساب میآید.    
:    
: