جزییات پایان نامه

پایان نامه های مربوط به کودکان کار و خیابان


بررسی ریشه‌یابی بد‌آموزی کودکان خیابانی و پیامد‌های ناشی از آن

: افسانه خاقانی
: مجید   ارائی نژاد         :  
علوم اجتماعی       کارشناسی
: آزاد واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
1383/03/01       220
               
: این پایان‌نامه شامل چهار فصل می‌باشد و در فصل اول آن آمده‌ است‌ که کودکان خیابانی بیشتر مورد سوء ‌استفاده ‌جنسی و تجاوز قرار می‌گیرند و گسترش امراض مسری مثل جذام، ایدز و انواع عفونت‌ها در آن‌ها مشاهده می‌شود.    
:    
: