جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: مركز كودكان خیابان یاسر     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
:     : کودکان
:
: ایران   تهران   تهران   م‌‌ شوش، بعد از پل بعثت، رو به‌‌روی بنگاه امید، شهرك چهارده‌‌معصوم  
: 02155067772     :     :