جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: مؤسسه‌ مهر طه     :
: زهره زارع
یگانه صالح پور
صنوبر رحیمی
سوری عابدینی مطلق
ژیلا رسام عرب زاده
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1381/01/01     : کودکان
: مؤسسه مهر طه به عنوان نهادی مردمی، غیر‌دولتی، غیر‌سیاسی و غیر‌انتفاعی به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی و انسانی خود و با هدف حمایت از كودكان‌كار و خیابان و كودكان در معرض‌آسیب، از سال 1381 تلاش خود را در این عرصه آغاز كرده‌ است. این مركز همچنین یك مركز نگهداری از كودكان در معرض‌خطر (به‌خصوص برای دختران) است.     
: ایران   تهران   تهران   خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی نرسیده به خیابان شهید بهشتی کوچه شهدا پلاک 10 جدید 19 قدیم  
: 02188552823     : http://www.mehretaha.com     : info@mehretaha.com