جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: گروه فرهنگی- اجتماعی كیانا     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1382/01/01     : کودکان
: كیانا یك سازمان غیر‌دولتی است كه در بهمن 1382 فعالیت خود را آغاز‌ كرد. این انجمن سعی دارد بچه‌هایی را كه به‌دلیل محرومیت‌های اجتماعی و اشتغال به كار، فرصتی برای تحصیل ندارند از آموزش‌های اولیه لازم برخوردار‌ كند.  
: ایران   البرز   کرج   45 متری گلشهر / بلوار محمدی / پلاک 80  
: 02634554600     : http://www.kiyana.ir     : kiyanango@yahoo.com