جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: كانون فرهنگی حمایتی كودكان كار     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1383/01/01     : کودکان
: كانون فرهنگی حمایتی كودكان كار به ‌عنوان نهادی مردمی، غیر‌دولتی، غیر‌سیاسی و غیر‌انتفاعی با هدف حمایت از كودكان كار و خیابان و كودكان در معرض‌آسیب، از سال 1383 تلاش خود را در این عرصه آغاز كرده ‌است.    
: ایران   تهران   تهران   خ‌15‌خرداد شرقی، ك امامزاده یحیی، روبه‌روی امامزاده، ك كرلو، پ‌648  
: 02133506028     : http://kousha.org     :