جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: شبكه یاری كودكان كار و خیابان     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1382/01/01     : کودکان
: پیشنهاد تأسیس شبكه‌ یاری كودكان كار و خیابان در«‌كارگاه همفكری برای كودكان كار و خیابان‌» مطرح ‌شد ‌و در جلسات متعدد و مشترك سازمان‌های غیردولتی و دولتی پیگیری و اساسنامه آن نیز تدوین‌ شد‌. هدف شبكه‌ یاری كودكان كار و خیابان‌، محو كامل كار كودكان در دراز‌مدت و كمك به كاهش كار آن‌ها در خیابان‌، انجام حمایت‌های قانونی، آموزشی، عاطفی و اجتماعی از كودكان كار و خیابان‌ و كمك به ساماندهی صحیح آنان در كوتاه‌مدت میباشد‌.    
: ایران   تهران   تهران   خ‌ولیعصر، رو به‌روی صدا و سیما، ك پروین، پ‌31، ط‌ دوم  
: 02122019696     : http://koodakekar.ir     :