جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: انجمن حمایت از كودكان امید ایرانیان     :
:
: خصوصی     انتفاعی     خدماتی
: 1383/01/01     : کودکان
: انجمن فرهنگی- ‌هنری حمایت از كودكان امید ایرانیان، تشكلی داوطلبانه، غیر‌دولتی، غیر‌سیاسی و غیر‌انتفاعی است كه در جهت ارتقاء سطح دانش، سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی كودكان كار و خیابان و همچنین بالا‌بردن سطح فرهنگ و آگاهی و اصلاح نگرش مردم نسبت به كودكان كار و خیابان به‌ وجود آمده ‌است.    
: ایران   تهران   تهران   خیابان شهید بخارایی ، خیابان شهید زارعی، خیابان شنگی ، بن بست شیری  
: 02155186355     : http://omideiranian.com     : info@omideiranian.com