جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده     : حامی
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1370/01/01     : کودکان
: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده، پس از آغاز بحران بالكان، در سال 1992 به صورت مستقل و داوطلبانه كار خود را شروع كرد و هدفش یاری رساندن به گروه‌های بیشماری از زنان و كودكان مظلومی است كه قربانی تعصبات نژاد‌پرستانه میشوند. كار این مؤسسه در ایران، حمایت و امداد رسانی به آوارگان عراقی و افغانی به‌ ویژه زنان و كودكان آنان است.   
: ایران   تهران   تهران   خیابان سمیه ، بین رامسر و شهید مولوی پ104 ، صندوق پستی: 333-13165  
: ۰۲۱۸۸۹۱۲۷۸۵     : http://hamiorg.org     : Fashrafi@hamiog.org