جزییات انجمن

انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان


: انجمن حامیان كودكان كار و خیابان     :
:
: خصوصی     غیرانتفاعی     خدماتی
: 1381/01/01     : کودکان
: انجمن با اعتقاد به حمایت اساسی از كودكان كار و خیابان و خانواده‌های در معرض‌خطر، بیشترین فعالیت خود را صرف آموزش كودكان خارج از مدرسه كرده‌است‌ و با این اعتقاد، برای جلوگیری از وادار‌كردن كودكان به كار و با هدف «آموزش» اقدام به ایجاد «خانه‌ مهر كودك» نمود. خانه‌ مهر كودك در آستانه‌ مهر 1384 با انگیزه‌ اهدای عشق و محبت به كودكان محروم افتتاح شد و در حال حاضر پذیرای بیش از 160 كودك میباشد.  
: ایران   تهران   تهران   یوسف‌آباد، خ‌كاج شمالی، خ35، پ‌25  
: 02188028508     : http://www.str-children.org     : Info@str-chidren.org