جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: تكدی و حاشیه‌نشینی     :    
: نادره دردشیخ ترکمانی

محمدرضا مفیدی
: نادره دردشیخ ترکمانی
:
:
:
:
: 1379/06/01     :
: BetaCam     : مستند     :     : 35 دقیقه    
: فیلم به تكدیگری افراد، اعم از بزرگسالان و كودكان در‌ خیابان‌ها و به اشكال مختلف آن پرداخته است. اكثر این افراد ایرانی نیستند. آن‌ها نزد صاحب‌كاران خود و در محله‌های كثیف و به دور از بهداشت زندگی میكنند. اغلب مردان در خانه میمانند و بقیه افراد خانواده یعنی زنان و كودكان در خیابان‌ها تكدی میكنند. در قسمت‌هایی از فیلم به سخنرانی و اظهار ‌نظرهای برخی افراد مسئول و كار‌شناس اشاراتی میشود.      
:    
: تكدیگری (فیلم) / حاشیه نشینی (فیلم) / فیلم‌ها    
ایران   تهران   تهران     گروه اجتماعی شبكه‌ یك