جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: تجارت كودكان     : Baby Business    
: تئا گست

تئا گست
:
:
:
:
: چرلی هرناندز
: 1385/08/07     : آمریکا
:     : ترکیبی     : رنگی     : 35 دقیقه    
: دنیس، زنی است كه به دلیل عدم تفاهم با شوهرش، جدا زندگی میكند و چون باردار است، مؤسسه‌ای را برای حمایت از خودش انتخاب میكند. در این مؤسسه برای فرزند خواندگی تلاش‌های مثبتی میشود.  در آمریكا (كالیفرنیا) علاوه بر مؤسسات، وكلا هم میتوانند به امور فرزند‌خواندگی بپردازند. طبق نظر وكلا این كار یك سیستم بازار آزاد است كه مردم با یكدیگر رابطه برقرار میكنند. بعضی از خانواده‌ها به ‌دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب ‌‌و مسائل سخت بزرگ كردن كودكان، فرزندان خود را به خانواده‌هایی میسپارند كه از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی دارند. این خانواده‌ها امید دارند كه همیشه مكان فرزند خود را میدانند و گاهی او را میبینند و از وضعیتش با خبر هستند.      
:    
: خانواده ناتنی (فیلم) / خرید و فروش كودكان (فیلم) / فیلم‌ها    
ایران   تهران   تهران     كتابخانه یونیسف