جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: پسران پاییز     :    
: مهدی رحمانی

سازمان فرهنگی هنری فرهت فیلم-
: مهدی رحمانی
:
:
:
:
: 1385/12/07     : ایران
: Video     : مستند     :     : 22 دقیقه    
: مرد معتاد معركه‌گیر، برای گذراندن زندگی خود و دو پسر ‌‌‌‌و پدرش از بچه‌هایش در معركه‌گیری استفاده میكند و آن‌ها را به انجام كارهای سخت و طاقت‌فرسا كه موجب تحیر بینندگان میشود مجبور میكند و مبالغ ناچیزی جمع‌آوری میكند.       
:    
: كودكان كار (فیلم) / كار اجباری (فیلم) / فیلم‌ها