جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: بچه‌هایی كه كار میكنند (بازو)     :    
: نعمت حقیقی

سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران-
نعمت حقیقی
:
: نعمت حقیقی
:
:
:
: 1354/01/07     : ایران
: 16 mm     : مستند     :     : 18 دقیقه    
:    
:    
: كودكان كار (فیلم) / فیلم‌ها    
ایران   تهران   تهران     فیلم‌خانه ملی ایران