جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: بچه‌های خیابان     :    
:

:
:
:
:
:
: 1385/12/07     :
:     :     :     : 4 دقیقه    
: این كلیپ درباره بچه‌های خیابانی است كه سر چهارراه‌ها به گل‌فروشی و روزنامه‌فروشی و ... مشغولند. این بچه‌ها در حال انجام  شغل‌های كاذب با نماهای چند ثانیه‌ای نشان داده میشوند.      
:    
: كودكان خیابانی (فیلم) / كودكان كار (فیلم) / فیلم‌ها    
ایران   تهران   تهران     كتابخانه تحقیقاتی بانك اطلاعات كودكان كار و خیابان