جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: باران     :    
: مجید مجیدی

مجید مجیدی
فؤاد غامس
: مجید مجیدی
:
:
:
:
: 1379/01/01     : ایران
: 16 mm     : داستانی     : رنگی     : 99 دقیقه    
: عده‌ای كارگر ایرانی و افغانی در یك ساختمان در حال احداث مشغول به كار هستند. با آمدن یك نوجوان افغانی به نام رحمت، كار لطیف به رحمت سپرده میشود. لطیف كه از این بابت ناراحت‌‌ است، رحمت را اذیت میكند. یك روز لطیف به طور اتفاقی پی میبرد كه رحمت، دختر است و لباس پسرها را میپوشد. از این پس رفتارش با او تغییر پیدا میكند و عاشقش میشود. دخترك كه باران نام دارد پس از معلول شدن پدرش ناچار به انجام كارهای سخت میشود. لطیف میكوشد به دور از چشم باران به خانواده او كمك مالی كند؛ تا اینكه سرانجام یك روز باران به همراه خانواده‌اش به افغانستان باز میگردد.      
:    
: كودكان كار (فیلم) / كودكان پناهنده (فیلم) / فیلم‌ها