جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: آیینه     :    
: حسین محجوب

سیمای جمهوری اسلامی ایران-
: حسین محجوب
:
:
:
:
: 1385/12/07     :
: 16 mm     : داستانی     : سیاه و سفید     : 0 دقیقه    
: فیلم در مورد پسر جوانی است كه خانه‌اش در گودهای جنوب شهر است و در مغازه عتیقه‌فروشی شاگردی میكند. یك روز به دستور استادش آیینه عتیقه‌ای را برای یك مشتری در شمال شهر میبرد؛ در بین راه دوگانگی و تضادی را كه بین محله‌های فقیرنشین و اعیان‌نشین شهر وجود دارد، میبیند.      
:    
: كودكان كار (فیلم) / فاصله طبقاتی (فیلم) / فیلم‌ها