جزییات فیلم

فیلم های مربوط به کودکان کار و خیابان


: آرزو     :    
: ساعد نیک ذات

انجمن سینمای جوانان مشهد-
فؤاد غامس
: کتایون آذرلی
:
:
:
:
: 1367/01/01     : ایران
: 8 mm     : داستانی     : سیاه و سفید     : 34 دقیقه    
: آرزو، دختر نوجوانی است كه پدرش فوت‌ كرده و مادرش نیز بیمار و زمین‌گیر است. او در مدرسه با مشكلات زیادی از جمله نداشتن كتاب روبه‌روست و به همین دلیل از طرف دوستانش مورد تمسخر  قرار ‌میگیرد. روزی ناخواسته، كتاب دوستش را بر‌ میدارد و معلم متوجه میشود. آرزو تصمیم میگیرد دست از درس خواندن بكشد و تمام وقت خود را در قالیباف‌خانه به كار در كنار كودكان دیگر مشغول شود.      
:    
: كودكان كار (فیلم) / كودكان تك‌سرپرست (فیلم) / نبود پدر (فیلم) / فیلم‌ها    
ایران   تهران   تهران     انجمن سینمای جوانان‌، دفتر مركزی تهران