جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار جهانی شایسته كودكان، جهانی بدون خشونت (روز جهانی كودك)

: 1386/07/01
:

سخنرانان : كریستین سالازار فولكمن   

بخش های جانبی : كارگاه نقاشی یاسمن سینایی، زیر نظر آیدین آغداشلو ، كتاب‌خوانی توسط گروه ترویج كتاب شورای كتاب كودك.

: ایران   تهران   تهران     خانه هنرمندان، یونیسف، مؤسسه فرهنگی كارنامه
:     :     :