جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك و حق شرط جمهوری اسلامی ایران

: 1386/08/01
:

سخنران : كریستین سالازار فولكمن  به مناسبت بزرگداشت سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق كودك از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد.      

: ایران   تهران   تهران     یونیسف
:     :     :