جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار بررسی طرح آسیب‌شناسی عدم اجرای قانونی منع كار كودك

: 1385/12/01
:

برگزاری سمینار بررسی طرح آسیب‌شناسی عدم اجرای قانونی منع كار كودك

سخنرانان :  حسن موسوی چلك؛  مراد كردی؛ حسین ترابی و ...    

: ایران   تهران   تهران     وزارت كشور، دفتر معاون امور اجتماعی و شوراها
:     :     :