جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

كارگاه آموزش مهارت‌های زندگی برای مربیان  و مددكاران مراكز حمایتی

: 1384/01/01
:

كارگاه آموزش مهارت‌های زندگی برای مربیان  و مددكاران مراكز حمایتی دولتی و غیردولتی كودكان كار و خیابان

سخنران: فاطمه قاسم‌زاده؛ ثانوی  

: ایران   تهران   تهران   مركز تشكل‌های غیر دولتی، سازمان بهزیستی كشور؛ شبكه یاری كودكان كار و خیابان  
:     :     :