جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار رایزنیهای تولدو، در رابطه با خشونت علیه كودكان

: 1385/01/01
:

سخنران : كریستین سالازار فوكلمن؛ آیت‌الله بجنوردی؛ ناصر قربان‌نیا     

: ایران   تهران   تهران     یونیسف
:     :     :