جزییات رویداد

رویدادهای مربوط به کودکان کار و خیابان


:

سمینار دفاع از حقوق كودكان قربانی خشونت

: 1384/04/01
:

سمینار دفاع از حقوق كودكان قربانی خشونت

سخنران : محمد‌مهدی شاه‌حسینی؛ لوسی اسمیت     

بخشهای جانبی : نمایشگاه عكس و كارگاه‌های آموزشی  

: ایران   تهران   تهران   اردوگاه شهید باهنر، سازمان دانش‌آموزی  
:     :     :