جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

آموزش کودکان خیابانی

      : Working With street children :module 7 teaching street children a ‭training package on...
:
: نوید سعیدی رضوانی
ماهرخ حسن زادگان رودسری
:
: آبگین رایان
: ایران تهران تهران
: 1389/01/01     : 44    
               
: کتاب شامل " بسته آموزشی در زمینه مصرف مواد مخدر ،بهداشت جنسی و تناسلی شامل بیماریهای HIV/ایدز و دیگر بیماریهای مقاربتی " می باشد. از ویژگیهای دیگر این کتاب می توان به حجم کم مختصر و مفید صفحات، قابل استفاده بودن برای تقریبا  تمامی فرهنگها و قومیت ها ،قابل استفاده بودن برای NGO هائی که منابع مالی و انسانی محدودی دارند و در عین حال مفید ،چکیده و عملی بودن آموزش‌ها‌ی مطروحه اشاره کرد. سرفصل های کتاب شامل موارد ذیل است:1-1- مفاهیم آموزشی پایه  2- روش های تدریس  3- وسائل یادگیری  4- برنامه ریزی آموزش کودکان خیابانی  5- آموزش کودکان خیابانی در زمینه مصرف مواد مخدر ،بهداشت جنسی شامل  Aids ،Hiv و دیگر بیماریهای آمیزشی  6- مهارت های آموزشی  نکته‌ی بارز و برجسته‌ی کتاب امکان آموزش مسائل لازم جنسی و اطلاعات مربوط به اعتیاد به کودکان خیابانی به نحوی که با فرهنگ و مذهب گروه مورد تدریس همخوانی داشته باشد است.      
: سازمان بهداشت جهانی    
: کودکان خیابانی -- آموزش و پرورش