جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

گزارش كارشناس مستقل برای مطالعه‌ سازمان ملل متحد در زمینه‌ خشونت علیه كودكان

      :
:
:
:
: امیرکبیر
: ایران تهران تهران
: 1385/01/01     : 69    
               
: این كتاب گزارشی است براساس مطالعه‌ای عمیق توسط «پائولو سرجیو پینرو» كه به درخواست شخص دبیر كل سازمان ملل طی قطعنامه  90/57 در سال 2002 تهیه گردید و در آن تصویری كلی از خشونت علیه كودكان و همچنین توصیه‌هایی برای پیشگیری و پرداختن به این امر مهم ارائه میشود. در این گزارش اطلاعاتی در زمینهی اعمال انواع مختلف خشونت علیه كودكان در خانواده، مدرسه، مراكز مراقبت جایگزین از كودك، كانون‌های اصلاح و تربیت، محل‌هایی كه كودكان در آن‌ها كار میكنند و همچنین در جامعهی محلی ارائه شده است.      
: یونیسف ایران    
: خشونت