جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

ستاره‌ رقصان

      :
: مورگان سیولین
: لیلا نیک فرجام
:
: افکار
: ایران تهران تهران
: 1381/01/01     : 200    
               
: گری، پسر 14 ساله ولگرد خیابانی است كه پدرش زندانی، مادرش الكلی و خودش نیز از مدرسه گریزان است. او بر حسب تصادف با اسبی به نام ستاره‌ رقصان و صاحبش سوزانه آشنا میشود و با مهربانی و اعتماد سوزانه و یاری مربی سواركاری به كارگری در اصطبل باشگاه سوار‌كاری میپردازد و به آرزوی دیرین خود كه سواركاری است میرسد و زندگی سالمی را شروع میكند.      
:    
: كودكان‌خیابانی (داستان)‌ / كودكان‌بدسرپرست (داستان)‌/ كودكان‌كار (داستان)‌‌