جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

ساعت طلائی

      :
: لئون گارفیلد
: محمدعلی اخوان
:
: اخوان
: ایران تهران تهران
: 1383/01/01     : 152    
               
: خواهر و برادری از پرورشگاهی در ایرلند فرار كرده و در جنوب لندن در پاركی زندگی میكنند. روزی مطلع میشوند كه ساعت طلائی شخصی گم شده و به یابنده پنجاه لیر پاداش میدهد. از طرفی آن‌ها با پسری آشنا میشوند كه به مدرسه‌ خیریه میرود و تصمیم میگیرند كه تحصیل كنند ولی باید برای ثبت نام در مدرسه، پدری برای خود پیدا‌كنند كه این شخص«اوئن»، دزد ساعت طلائی است. در نهایت اوئن توسط پلیس دستگیر شده و به دادگاه میرود. در دادگاه، صاحب ساعت به خاطر بچه‌ها از گناه او میگذرد و خودش مبلغ مژدگانی را در قبال دریافت ساعت طلائی، به او میدهد. از آن به بعد، آن‌ها، سه نفری با اجرای موسیقی و آواز خواندن در سطح شهر امرار معاش میكنند.      
:    
: كودكان‌كار (داستان) / كودكان فراری (داستان)