جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

خاطراتی از بچه‌های كولی باریول درسال2003

      :
: الیویا مورا
:
:
: الیویا مورا ـ مدرسه ملی عکاسی
: فرانسه بوش دو رون ارل
: 1382/01/01     : 45    
               
: این كتاب مجموعه‌ای از عكس‌ها و اسامی بچه‌های كولی باریول به‌همراه مطالبی در مورد زندگی آن‌ها میباشد. این بچه‌ها در نهایت از زندگی به سبك كولیها نجات پیدا میكنند و دارای سرپناه دائمی میشوند.      
:    
: كولیها / عكس‌ها