جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

چیز كوچولو

      :
: آلفونس دوده
: علی اصغر سرحدی
:
: امیرکبیر
: ایران تهران تهران
: 1380/01/01     : 84    
               
: خانواده دانیل به علت ورشكستی مجبور به فروش اموالشان میشوند و اعضای خانواده از هم جدا شده و هر یك به دنبال سرنوشت خود میروند. دانیل نیز به تدریس و سرودن شعر روی میآورد.      
:    
: كودكان‌كار (داستان)