جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

پسر چرم‌فروش

      :
: محمدرضا پورمحمد
:
:
: آستان قدس رضوی
: ایران خراسان رضوی مشهد
: 1380/01/01     : 24    
               
: مهدی، پسر 12 ساله‌ای است كه به دلیل فقر مالی خانواده تصمیم میگیرد كار كند تا كرایه خانه‌شان را بپردازد. او برای كار به دكان كفاشی میرود و از میان خاكروبه‌ها چرم جمع میكند و میفروشد. سرانجام نیز به كارگاه نجاری رفته و كارگر آنجا میشود.      
:    
: كودكان‌ كار (داستان)