جزییات کتاب

کتاب های مربوط به کودکان کار و خیابان


:

بچه‌های خاك

      :
: محمدرضا یوسفی
:
:
: افق
: ایران تهران تهران
: 1384/01/01     : 128    
               
: كتاب مجموعه‌ای به شكل داستانك میباشد كه از داستان‌های كوتاه یك صفحه‌ای تشكیل شده‌ است و به موضوع‌های گوناگون و مرتبط با بچه‌های خیابان و آرزوها و زندگی پرمشقت ‌خیابانی آن‌ها میپردازد. داستان‌ها علاوه بر بازگو‌كردن واقعیت‌های اجتماعی سعی دارند از منظرهای گوناگون این بچه‌ها را به مخاطب بشناسانند.      
:    
: كودكان‌خیابانی (داستان)