جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آمار متناقض درباره كودكان خیابانی

:
:
کودکان خیابان ایران ـ سوئد
0        
0         0
1381/05/01         0
               
: درباره پیشینه جمع‌آوریكودكان خیابانی، تا قبل ازسال 77 قانون مدونی در این مورد وجود نداشت. شهرداری و بهزیستی هر كدام این وظیفه را به گردن هم میانداختند تا این‌كه استانداری تهران اقداماتی انجام داد وبا یك توافقنامه، «‌خانه سبز» در شهرداری استان تهران، در سال 78 برای پسران و پس از آن «خانه ریحانه» برای دختران راه‌اندازی شد و در نهایت مصوبه شورای عالی اداری در 15/2/78 وظایف دستگاه‌های مختلف در این خصوص را روشن كرد تا این‌كه دو مركزایجاد شده تعطیل و بحث رسیدگی به كودكان خیابانی مدتی با وقفه روبه رو شد. معاون استانداری تهران، سازمان‌هایی را كه برای جمع آوری وساماندهی كودكان خیابانی بودجه ‌دریافت میكنند، نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی، كمیته امداد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و صدا و سیما ذكر كرد. وی گفت: امسال این سازمان در تمام كشور حدود یك میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه دریافت میكند و درباره قاچاق كودكان خیابانی به كشورهای خلیج فارس و خاورمیانه برای فروش اعضای بدن آن‌ها افزود: بطوركلی درباره قاچاق افراد، نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد ولی درباره مراكزی كه این كودكان را نگهداری میكرده‌اند تا جایی كه ما نظارت داشته‌ایم مشكلی وجود نداشته و این مراكز در سلامت كامل فعالیت میكردند.    
: http://www.iranstreetchildren.com    
: نهادهای دولتی / ساماندهی كودكان خیابانی / قاچاق كودكان