جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آمار كودكان شاغل زیر 15 سال

:
:
آینده سازان
4        
128         0
1362/05/01         45
               
: طبق آمار و گزارش‌های به دست آمده، متأسفانه بیش از 75 میلیون كودك در جهان كه باید در سنین كودكی مشغول تحصیل باشند و از ‌لحاظ جسمی رشد كنند، در اثر هجوم وحشیانه استعمار و فقر مشغول كار هستند. آمار ذیل حكایت از افزایش روز افزون كودكان شاغل در جهان دارد: هند (000/700/10)، برزیل (000/900/2)، اندونزی (000/300/2) پاكستان (000/700/1)، تایلند (000/300/1)، تركیه (000/100/2) مصر(000/000/1)، نیجریه (000/000/1)، نپال(000/655)، هایتی (000/305)، مالت (000/18).    
:    
: كودكان كار / آمارها