جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آسیب‌های اجتماعی در كشورهای در حال توسعه سالانه جان یك میلیون كودك را میگیرد

:
:
همشهری
10        
2861         0
1381/01/07         22
               
: آسیب‌های اجتماعی روز به روز به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو به گسترش است. آسیب‌ها چون زنجیره‌ای به یكدیگر متصل‌اند و برای از بین‌بردن یك آسیب ‌باید به آسیب‌های دیگر نیز توجه كرد؛ مثلاً مشكل كودكان خیابانی، جدا از طلاق و نا‌بسامانی خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت و حاشیه نشینی و ... نیست. پس باید برای رفع معضلات اجتماعی توجه جدی همه سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی را ‌طلبید.    
:    
: آسیب‌های اجتماعی / نهادهای دولتی / نهادهای غیردولتی