جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آسیای جنوبی، كانون كار

:
:
یونیسف
0        
0         0
1382/06/01         0
               
: سازمان بین‌المللی كار (ILO) تعداد كودكان تحت سرپرستی خود را در سراسر دنیا بدون درنظرگرفتن میلیون‌ها كودك به ‌خصوص دختران زیر 18 سال كه در منازل كار میكنند و از سوی این سازمان حمایت نمیشوند، 250 میلیون نفر اعلام كرد. طی دهه‌های اخیر، آسیای جنوبی شاهد رشد بیرویه تعداد كودكان كار بوده است. به طوری كه از هر 5 نفر یك نفر زیر خط بین‌المللی فقر با حقوق یك دلار در روز ‌زندگی خود را میگذراند. فقر موجود در كشورهای این منطقه به دلیل فقدان تحصیلات كافی ‌و مناسب، بیسوادی، مرگ و میرهای هنگام زایمان و نبود تغذیه مناسب كودكان محسوب میشود. همچنین فقرموجب شده است كه خانواده‌ها، كودكان خود را برای امرار معاش خانواده به كارهایی با دستمزد پایین بگمارند. آمار نسبی نشان میدهد، نزدیك به 20 تا 30 میلیون كودك در پنج كشور آسیای جنوبی (بنگلادش، هندوستان، نپال، پاكستان و سریلانكا) مستقر هستند كه به كار اجباری مشغولند. در كشوری مانند هند، درآمدی كه كودكان از راه كار بیرون از منزل به ‌دست میآورند حدود 34 تا 37 درصد از هزینه‌های كل خانواده را تأمین میكند و این مهم نیست كه این كشور چه اندازه برای تقلیل تعداد كودكان كار تلاش میكند؛ مهم این است كه این كودكان تا زمانی كه نیاز جامعه و خانواده به آن‌ها از بین نرفته هم‌چنان خواهند زیست.    
:    
: كودكان كار / فقر    
        كتابخانه تحقیقاتی بانك اطلاعات كودكان كار و خیابان