جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آرزوهای سبز و ریحانه: نگاهی به چرایی تعطیلی خانه‌های سبز و ریحانه

:
پاکسیما مجوزی
:
همشهری
10        
2871         0
1381/07/01         20
               
: ‌زیاد دور نیست، آن زمانی كه توافق‌نامه تأسیس خانه سبز و ریحانه به امضای گروهی از سازمان‌ها رسید تا بحران كودكان خیابانی را حل‌كنند. تصمیم شهرداری مبنی برتوقف فعالیت خانه‌های سبز و ریحانه، تصمیمی درون تشكیلاتی بود و به خاطر بروز مشكلات میان مسئولان این مركز با یكدیگر به وجود آمد. به هرحال به دلیل نداشتن آگاهی لازم، خود این مراكز نیز برای كودكان مشكلاتی را به وجود آورده بودند. به وجود آمدن این مراكز به شكل مقطعی، مشكلی را حل نمیكند بلكه باید هویت نوجوانان را به آن‌ها باز‌گرداند .    
:    
: مركز نگهداری / خانه سبز / خانه ریحانه