جزییات مقاله

مقالات و پژوهش های مربوط به کودکان کار و خیابان


آخرین آمار‌های كودكان كار

:
:
همشهری
0        
0         0
1386/09/01         0
               
: بر‌اساس بررسیهای سازمان بهزیستی، 2/52 درصد از اعضای خانواده كودكان كار، سابقه جرم و دستگیر شدن را داشته‌اند. معاون دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی كشور، با ارائه آمارهای تحلیلی مراكز ساماندهی كودكان خیابانی و پناهگاه‌های كودكان كار از سال 83 تا 85، اعلام میكند كه حدود 42 درصد پذیرش‌شدگان اهل شهرها و استان‌هایی غیر از تهران بودند. بنابراین باید برای حل معضل كودكان خیابانی بحث‌ها و مشكلاتی همچون مهاجرت، فقر و شكاف طبقاتی نیز مدنظر قرار گیرد. دکتر "رضایی‌فر"، معاون دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیان كرد: در سال ۸۳، هشت هزار و ۴۵۷ نفر، سال ۸۴، هفت هزار و ۴۳۳ نفر و در سال گذشته شش هزار و ۱۶۴ نفر در مراکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی پذیرش شدند. آمارهای تحلیلی این مراکز نشان میدهد ‌۹ درصد این كودكان دارای سابقه مصرف موادمخدر، ۳۵ درصد بی‌سواد، 41درصد قربانی کودک‌آزاری و ۱۶ درصد زیر بار بیش از ۱۰ ساعت کار‌ هستند. ۳۰ درصد پذیرش‌شدگان در سال ۸۴ کمتر از ۱۱ سال سن داشتند. ۱۵ درصد از کودکان پذیرش شده در سال 85 در خیابان زندگی می‌کردند. تنها ۸ درصد کودکان پذیرش‌شده سابقه کیفری و بزه داشتند.    
:    
: كودكان كار / آمارها